Tuesday, January 6, 2009

Imbasan Sejarah

Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan


* Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan

* Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama

* Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia

* Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua


Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini


* Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

* Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini

* Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

* Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

* Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

* Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan


Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979


* Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

* Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini

* Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

* Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

* Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

* Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan


Rang Undang Undang Pendidikan 1995


* Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara

* Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan

* Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun

* Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan

* Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan

* Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

No comments:

Post a Comment